Винахід належить до теплотехніки, зокрема стосується способів виготовлення теплопередавальних пристроїв випарно-конденсаційного типу, а саме плоских теплових труб, призначених для відведення теплоти від тепловиділяючих електронних компонентів з плоскою контактною поверхнею. Попередньо перед сплющенням тонкостінної циліндричної заготовки корпусу її завальцьовують з обох кінців. До отвору, виконаного на одному з кінців, припаюють заправну трубку, крізь яку внутрішній простір заготовки корпусу повністю заповнюють технологічною рідиною. Кінець трубки стискають до зіткнення її внутрішніх поверхонь. Сплющення заготовки до заданого розміру з утворенням плоских граней здійснюють прикладанням зовнішнього тиску з забезпеченням роз’єднання сплюснутого кінця заправної трубки та витіканням надлишкового об`єму технологічної рідини внаслідок зменшення його об’єму під час сплющення. Перед вакуумуванням та частковим заповненням корпусу теплоносієм з наступною його герметизацією технологічну рідину повністю видаляють. Технічний результат – розширення технологічних можливостей та сфер застосування.

Comments are closed

Фільтр