Масообмінна система дистиляції має нерухомий корпус, в якому розміщено зволожувач та осушувач повітря, підігрівач випарюваного розчину, підсистеми подачі повітря та […]
Заявлений спосіб побудови карт земного покриву великих за площею територій із використанням часових рядів оптичних і радарних супутникових даних, який […]
Спосіб класифікації сільськогосподарських культур включає використання супутникових даних (оптичних і радарних), етап попередньої обробки супутникових даних, використання алгоритму(ів) класифікації для […]
Надвисокочастотний генератор плазми, який включає два джерела НВЧ потужності, два вентилі, хвилеводи, газорозрядну камеру, згідно з корисною моделлю як резонатор […]
Спосіб одержання колоїдних розчинів наночастинок срібла, при якому виконують отримання водних розчинів солі арґентуму та екстракту з відходів рослинної сировини, […]
Пристрій для дистилювання рідини містить послідовно з’єднані за допомогою продуктопроводу перегінний куб, сухопарник та холодильник. Сухопарник складається з днища і […]
Пристрій для дистилювання рідини містить послідовно з’єднані за допомогою продуктопроводу перегінний куб, сухопарник та холодильник. Сухопарник містить днище і кришку, […]
Винахід належить до рефрактометрії. Пристрій для вимірювання показника заломлення біологічних середовищ містить оптико-механічний вузол формування падаючого випромінювання, елемент повного внутрішнього […]
Фільтр