TRL-6 Ринкова та економічна привабливість Вперше розроблена система для моніторінгу водного середовища, новина  саме  в  обробці  та  передачі  інформації про […]
TRL-4 Розробка призначена для глибокого очищення природних вод до якості питної води, забезпечує видалення з води завислих речовин, ефективне її […]
TRL-5 Технології отримання каталітичних систем окиснення монооксиду вуглецю та летких смолистих речовин, що використовуються як технологічний ресурсоощадний матеріал в печах […]
TRL-2 Автоматизована система суб’єктивного та об’єктивного оцінювання якості мовлення призначена для оцінювання якості та розбірливості  мовленнєвих сигналів в приміщеннях та […]
TRL-2 Апаратно-програмна система «Штучна голова» призначена для акустичної експертизи приміщень, де мають відбуватися мовленнєві та музичні презентації Ринкова та економічна […]
TRL-6 Устаткування для отримання питної води в польових умовах дозволяє за рахунок ультразвукової кавітації та магнітного поля знезаразити та очистити […]
TRL-4 Сегменти споживачів Сегментами споживачів виступають організації, компанії та особи, які реалізують обмежений доступ до своїх об’єктів. Такими представниками можуть […]
TRL-4 Розробка призначена для отримання ефективних комплексних реагентів водоочищення з активованою і розвиненою поверхнею, з заданими принципово новими сорбційними та […]
Фільтр