Винахід належить способу знешкодження мікроорганізмів магнітною гіпертермією, у якому на суспензію мікроорганізмів з біогенними магнітними наночастинками діють змінним магнітним полем […]
Спосіб одержання засобу на основі грибної біомаси для нормалізації функціонального стану імунної системи включає вирощування на поживному середовищі міцелію їстівних […]
Спосіб оцінки прогнозованої адгезії брекетів до різних категорій поверхонь зубів включає підготовку досліджуваних об’єктів шляхом очищання їх від забруднень та […]
Спосіб очищення етилового спирту включає підготовчий етап та два основні етапи, на одному з яких спирт очищають від частини домішок […]
Спосіб одержання стабілізованих колоїдних розчинів наночастинок срібла включає відновлення срібла з водного розчину солі арґентуму у присутності відновника та стабілізатора […]
Високочастотний ватметр терапевтичного апарата, на платі якого розташовано схему множення через квадрування. Схему квадрування реалізовано кільцевою схемою на чотирьох діодах […]
Запропонована корисна модель належить до медичної техніки і призначена для використання в ультразвукових терапевтичних апаратах. Такі апарати використовують в фізіотерапевтичних […]
Нанокомпозитний матеріал містить магнітний компонент та модифікуючий агент гідроксіапатит. Як магнітний компонент беруть однодоменний магнетит, а як модифікуючий агент беруть […]
Фільтр