Нанокомпозитний матеріал містить магнітний компонент та модифікуючий агент гідроксіапатит. Як магнітний компонент беруть однодоменний магнетит, а як модифікуючий агент беруть […]
Нанокомпозитний матеріал містить магнітний компонент магнетит та модифікуючий агент гідроксіапатит. Поверхня модифікуючого агента містить шар гемцитабіну.
Винахід стосується способу одержання нанокомпозитного матеріалу, який може бути використаний для одержання магнітокерованих носіїв онкологічних лікарських засобів з метою локальної […]
Пристрій вимірювання артеріального тиску, який містить компресійну манжету, пневматично з’єднану із компресором та давачем тиску, яка під час вимірювання охоплює […]
Винахід належить до хімічної переробки целюлозовмісної сировини, а саме до отримання мікрокристалічної целюлози для використання як наповнювача і зв’язуючої добавки […]
Антибактеріальне покриття на поверхні формують шляхом впровадження іонів в поверхню імплантату у спеціальному середовищі, при цьому іонами, які впроваджують в […]
Надвисокочастотний генератор плазми, який включає два джерела НВЧ потужності, два вентилі, хвилеводи, газорозрядну камеру, згідно з корисною моделлю як резонатор […]
Спосіб одержання колоїдних розчинів наночастинок срібла, при якому виконують отримання водних розчинів солі арґентуму та екстракту з відходів рослинної сировини, […]
Фільтр