Спосіб очищення етилового спирту включає підготовчий етап та два основні етапи, на одному з яких спирт очищають від частини домішок у вигляді альдегідів, кислот та складних ефірів з отриманням спирту-сирцю. На іншому етапі спирт очищають від сивушних масел з отриманням спирту-етанолу з високими показниками очищення, з подальшою підготовкою сорбенту до нового циклу очищення. Підготовчий етап складається з завантаження неочищеного спирту у реакційну ємність та прокачування його через теплообмінник для прогріву до температури 40-50 ºС. Далі на етапі очищання від частини домішок у вигляді альдегідів, кислот та складних ефірів спирт пропускають через первапораційний мембранний апарат, в якому встановлені мембрани у вигляді трубочок, по яких спирт протікає всередині трубок. Домішки дифундують на їх зовнішню поверхню, після чого конденсуються у вигляді пари на стінці апарата та виводяться ззовні у вигляді рідини. На другому основному етапі для очищення від сивушних масел отриманий спирт-сирець подають у адсорбційний мембранний апарат, де до спирту додають сорбент у вигляді мембран з робочою поверхнею 0,2 м2 , який збирає на себе домішки, що залишились. Проводять очищення протягом часу, необхідного для очищення всього об’єму спирту-сирця до майже чистого етанолу. Із апарата виводять очищений етанол. Сорбент у адсорбційному мембранному апараті і сам апарат готують до нового циклу очищення шляхом продувки повітрям із температурою 80-85 ºС протягом (30±5) хвилин.

Корисна модель належить до способів отримання спиртів високого ступеня очищення, зокрема, до виробництва етилового спирту. Отриманий продукт в подальшому використовують у харчовій промисловості, медицині та ветеринарії, при виробництві та експлуатації мікроелектронних пристроїв та високоточних приладів, у ювелірній справі тощо.

Comments are closed

Фільтр