Наукова група працює в області біотехніки та біотехнології і може надати такі наукові послуги в області розробок для сільського господарства, екології, навколишнього середовища, фармації (для культивування мікроорганізмів в рідинних середовищах при виготовленні вакцин та біологічно-активних речовин):

 • надати консультування та провести системний аналіз:
  • поліагрегатної структури;
  • ультразвукових технологій;
  • кавітацій;
  • хвильового співпадання
 • провести прикладні наукові дослідження в галузі:
  • сільського господарства;
  • фармації;
  • екології та навколишнього середовища;
 • забезпечити інжиніринг виробництва (розробка та вдосконалення конструкцій і технологій)
 • розробляти програмне забезпечення для галузі:
 • програмне середовище:
  • Mathcad;
  • MATLAB;
  • Solid Works;
  • ANSYS
 • мова програмування:
  • С++;
  • Python
 • розробити та виготовити дослідні зразки:
  • лабораторної установки

Розробки наукової групи

Штучне формування енергетичної активності в біореакторі на резонансному рівні

Comments are closed

Фільтр