TRL-2

Ринкова та економічна привабливість

 • Впровадження запропонованих рішень забезпечує підвищення енергоефективності на 5-15 % та збільшення ресурсу на 20-40 %, гарантує надійність і оптимальність функціонування в умовах виробництва.

Основні переваги (сильні сторони) розробки

 • Науково-технічний рівень виконаної роботи відповідає світовому рівню та перевищує його за окремими показниками.
 • Отримано нові наукові та науково-прикладні результати мають цінність для світової та вітчизняної науки оскільки було вперше розвинуто теорію електромагнітних та теплових процесів у частині розрахунку динамічних та взаємопов’язаних електромагнітних і теплових полів у тривимірному неоднорідному середовищі складної конфігурації в умовах нелінійних та нестаціонарних властивостей матеріалів.
 • https://www.yuzhcable.info/cat/40

Основні характеристики

 • Отримано закономірності розподілу тривимірного теплового поля на корпусі та електроенергетичні характеристики режимів роботи промислової індукційної установки виготовлення надчистої мідної катанки в залежності від поточного стану термоізоляції.
 • Розроблено метод розрахунку тривимірних неоднорідних електромагнітних і теплових полів з сильними взаємними зв’язками в нелінійних середовищах.
 • Розроблено практичні рекомендації щодо підвищення ресурсу та електротехнологічної ефективності установок шляхом коригування режимів роботи та вдосконалення методики діагностики поточного стану спрямованих на мінімізацію максимальних значень температури, її градієнтів в локальних областях термоізоляції і розмірів таких областей.
 • Головною перевагою вдосконаленої методики діагностики технічного стану індукційних установок є можливість визначення конфігурації витоків рідкого металу в недоступні для спостереження внутрішні області термоізоляції.

Розроблені рекомендації успішно впроваджені, що дало ряд позитивних результатів:

 1. Знижено на 20°C температуру на корпусі індукційної печі (фактична температура не більше 110°С у порівнянні з 130°С при новій термоізоляції в класичному виконанні);
 2. Скорочено питому витрату електроенергії на 1 тонну виробництва мідної катанки (на 5% відносно пускових значень нової термоізоляції і порядку 15% відносно зношеної термоізоляції перед зупинкою печі);
 3. Поліпшено умови праці робочого персоналу під час обслуговування печі;
 4. Поліпшено чистоту мідної катанки, тобто зменшено відсоток сторонніх домішок.

Стан готовності

Перелік охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності:

 1. Патент на корисну модель № 150917. Трифазний двомостовий компенсаційний перетворювач / Винахідники: Бойко В.С., Дзигуненко І.О.; опубліковано 04.05.2022, бюл. № 18.
 2. Патент на корисну модель № 148297. Трифазний комбінований компенсаційний перетворювач / Винахідник Бойко В.С.; опубліковано 21.07.2021, бюл. № 29.
 3. Патент на корисну модель № 146791. Трифазний каскадно-мостовий компенсаційний перетворювач / Винахідник Бойко В.С.; опубліковано 17.03.2021, бюл. № 11.
 4. Патент на корисну модель № 147874. Трифазний двомостовий компенсаційний перетворювач паралельного типу/ Винахідник Бойко В.С.; опубліковано 16.06.2021, бюл. № 24.

Інформація про розробників

 1. Наукова група ФЕА-01. Теорія нестаціонарних електрофізичних процесів в енергетиці.
 2. Наукова група ФЕА-02. Електротехнічні системи керування в умовах невизначеності математичної моделі об’єкту.
 3. Наукова група ФЕА-03. Перетворювачі електричної енергії компенсаційного типу.

Що потрібно для просування розробки

 • Вартість реалізації проекту складає близько 1,5 млн. грн, терміни впровадження та окупності складають 1-2 роки та 3 роки відповідно.

Comments are closed

Фільтр