Трифазний двомостовий компенсаційний перетворювач містить на стороні змінного струму трифазний трансформатор, до вторинної обмотки якого підключена трифазна мостова компенсаційна схема, спільна точка однієї з трифазних груп силових електричних вентилів є одним із затискачів перетворювача, до іншої трифазної групи силових електричних вентилів послідовно пофазно підключена комутуюча ланка, яка складається з трифазної групи повністю керованих приладів (наприклад, IGBT˗транзисторів), до точок послідовного пофазного з’єднання силових електричних вентилів і транзисторів підключена трифазна конденсаторна батарея, спільна точка транзисторів, з’єднаних зіркою, є другим затискачем перетворювача. До вторинної обмотки трансформатора підключено дві трифазні мостові компенсаційні схеми, у однієї з яких комутуюча ланка підключена до електричних вентилів катодної групи, а у іншої – до анодної, при цьому вихідними затискачами перетворювача є середні виводи двофазних зрівноважувальних реакторів, які забезпечують паралельне з’єднання мостових схем.

Патент реалізований у розробках:

Автори патенту

  • Наукова група ФЕА-03. Перетворювачі електричної енергії компенсаційного типу

Comments are closed

Фільтр