Корисна модель стосується обчислювальної техніки і може бути застосована при створенні обчислювальних систем. Корисна модель підвищує функціональні можливості і продуктивність пристрою при відмові блоків обробки інформації за рахунок зменшення затримок часу реконфігурації системи. До складу пристрою введено блок буферної пам’яті невиконаних команд, внаслідок чого при відмові обчислювального блока під час виконання команди, тобто перевищенні часу очікування виконання даної команди, невиконана команда записується у блок буферної пам’яті невиконаних команд і незалежно від загальної черги наявної в середовищі формування команд, першочергово передається для виконання в працездатний обчислювальний блок

Comments are closed

Фільтр