Трифазний каскадно-мостовий компенсаційний перетворювач, що містить трифазний трансформатор, вторинна обмотка якого підключена до двох трифазних мостових схем, з’єднаних між собою каскадно, відповідно у одній мостовій схемі в її анодній групі електричних вентилів роз’єднані аноди, а у іншій в її катодній групі електричних вентилів ˗ катоди, при цьому аноди і катоди роз’єднаних груп електричних вентилів з’єднані пофазно між собою і до точок їх з’єднання підключена трифазна батарея конденсаторів. Трифазний трансформатор містить одну вторинну обмотку, фази якої підключені до відповідних фаз обох з’єднаних між собою каскадно трифазних мостових схем, а пофазно з’єднані електричні вентилі є повністю керованими.

Comments are closed

Фільтр