Трифазний двомостовий компенсаційний перетворювач паралельного типу містить трифазний трансформатор, до вторинної обмотки якого підключена трифазна мостова компенсаційна схема, спільна точка однієї з трифазних груп силових електричних вентилів є одним із затискачів перетворювача, до іншої трифазної групи силових електричних вентилів послідовно пофазно підключена трифазна група повністю керованих приладів (наприклад, IGBT˗транзисторів), спільна точка яких є другим затискачем перетворювача. До точок послідовного пофазного з’єднання силових електричних вентилів і транзисторів підключена трифазна конденсаторна батарея. Трифазний трансформатор містить дві вторинні обмотки, з’єднані у пряму та зворотну зірки, до кожної з яких підключено по трифазній мостовій компенсаційній схемі, з’єднаних між собою паралельно двофазним зрівноважувальним реактором. Трифазна конденсаторна батарея комутуючої ланки під’єднана до точок пофазного перемикання місць послідовного з’єднання силових електричних вентилів і транзисторів.

Comments are closed

Фільтр