Інтелектуальна гравіметрична система містить гравіметр із двома каналами, у кожному із яких встановлено по одному ємнісному елементу ЄГ1 та ЄГ2, […]
Корпус модуля антенної решітки містить основу з теплопровідного матеріалу з монтажною та теплообмінною поверхнями, на монтажній поверхні якої розташовано місця […]
Винахід належить до галузі радіолокаційної техніки. Корпус приймально-передавального модуля антенної решітки містить основу з монтажною та теплообмінною поверхнями, прямими каналами […]
Надвисокочастотний фільтр з індукованим вікном прозорості на основі модифікованого splitring резонатора містить витравлену на заземлюючій пластині дефектну заземлюючу структуру (DGS) […]
Хвилевідно-планарний смугопропускаючий фільтр, що містить діелектричну пластину, розташовану в E-площині прямокутного хвилеводу, на поверхні якої містяться металеві провідники, що мають […]
Мікросмужковий вузькосмуговий фільтр містить діелектричну основу, одна сторона якої металізована, а на другій – розташовані сигнальний провідник і гальванічно зв’язані […]
Мікросмужковий вузькосмуговий фільтр містить діелектричну основу, одна сторона якої металізована, а на другій – розташовані сигнальний провідник і гальванічно зв’язані […]
Винахід належить до радіоелектроніки, фізичної хімії та інших галузей промисловості для дистанційного визначення параметрів тари (ємності), в якій знаходиться будь-яка […]
Фільтр