Корисна модель належить до обладнання для перероблення різноманітних матеріалів методом екструзії, і може бути використана в пристроях для адитивного виготовлення виробів з полімерних матеріалів, зокрема в 3D-принтерах. Також корисна модель належить до засобів для перероблення вуглецевмісних матеріалів у вироби й може бути використана в пристроях для адитивного виготовлення виробів з вуглецевмісних матеріалів, наприклад, електроконтактних прокладок заготовок електродної колони, складеної для їх графітування в печі прямого нагрівання за методом Кастнера.

Екструдер пристрою для тривимірного друку композиційних виробів містить оснащену електронагрівником головку з соплом, пристрої подачі до головки зв’язуючого й наповнювача крізь канали, сполучені між собою на виході з сопла. Екструдер оснащено щонайменше одним пристроєм подачі до головки додаткового зв’язуючого та/або наповнювача, канал якого на виході з сопла сполучено з каналами подачі до головки зв’язуючого й наповнювача.

Comments are closed

Фільтр