Пристрій вирівнювання напруги батареї суперконденсаторів та формування заданої форми розрядного струму складається з n послідовно з’єднаних суперконденсаторів, паралельно до кожного з яких під’єднано ключ та одну з первинних обмоток зворотноходового перетворювача. При цьому на виході кожного суперконденсатора встановлено k з’єднаних паралельно імпульсних регуляторів напруги.

Корисна модель належить до електротехніки і може бути використана для вирівнювання напруги послідовно ввімкнених ємнісних накопичувачів електричної енергії, розбаланс напруги на яких може бути викликаний різним значенням їх ємності або різним розрядним струмом. Також корисну модель можна використовувати для формування заданої форми розрядного струму навантаження.

Comments are closed

Фільтр