Заявлена електроконтактна прокладка заготовок електродної колони, складеної для їх графітування в печі прямого нагрівання за методом Кастнера, виконана у вигляді кільцевого диска з вуглецевого матеріалу. Склад прокладки та/або структуру виконано змінними в радіальному напрямку.

Корисна модель належить до технології та обладнання для оброблення твердого вуглецевмісного матеріалу і може бути використана в хімічній і металургійній галузях промисловості, зокрема для одержання високоякісних електродних виробів. Також корисна модель належить до засобів для перероблення вуглецевмісних матеріалів у вироби й може бути використана в пристроях для адитивного виготовлення виробів з вуглецевмісних матеріалів, зокрема в 3D-принтерах.

Comments are closed

Фільтр