Ферментер для отримання міцеліальної біомаси базидієвих грибів шляхом глибинного культивування містить корпус, в якому розташовані перемішуючий пристрій, пристрої для введення стерильного повітря, виведення відпрацьованих газів, введення живильного середовища та виведення культуральної рідини, перемішуючий пристрій. Корпус додатково містить резервуар та кришку, на якій розташований привід перемішуючого пристрою, а перемішуючий пристрій має вигляд тихохідної рамної мішалки із віссю, зміщеною на 30+5 % від центру апарата та видовженою в обидві сторони на 25-35 % горизонтальною панеллю, яка одночасно виконує роль перемішувача повітря та піногасника. Пристрій для введення стерильного повітря виконаний у вигляді частково зануреної у культуральний розчин циліндричної трубки та пристрою для виведення відпрацьованих газів, введення живильного середовища та виведення культуральної рідини, що виконані у вигляді патрубків або штуцерів, приєднані до кришки корпусу.

Корисна модель належить до біотехнології, а саме до засобів для культивування базидієвих грибів, і може бути використана у лабораторіях науково-дослідницьких чи промислових центрів з метою отримання біомаси штамів-продуцентів біологічно-активних речовин.

Comments are closed

Фільтр