Надвисокочастотний фільтр з індукованим вікном прозорості на основі модифікованого splitring резонатора містить витравлену на заземлюючій пластині дефектну заземлюючу структуру (DGS) у вигляді принаймні одного планарного split-ring резонатора (SRR), що утворений охоплюючим та охоплюваним елементами, а також розділені діелектриком передавальну лінію та заземлюючу пластину. В планарному split-ring резонаторі охоплюючий елемент має вигляд зовнішнього розімкненого кільця. Охоплюваний елемент виконаний у вигляді об’ємного діелектричного резонатора з високою добротністю (більше 2000).

Comments are closed

Фільтр