Світлодіодна люстра містить каркас, джерела світла, виконані у вигляді світлодіодних модулів, розташованих в розсіювачах світлового потоку, проводи для електричного з’єднання світлодіодних модулів з джерелом електроживлення та теплові труби з зонами нагріву, транспорту та охолодження, причому в зоні нагріву теплових труб встановлено вищезгадані світлодіодні модулі, а в зоні охолодження виконана розвинена поверхня теплообміну, крім того до каркаса жорстко прикріплено радіальні несучі елементи, а теплові труби виконано прямими, без згинів, та закріплено на радіальних несучих елементах, причому в радіальних несучих елементах виконано поздовжні канали, в яких прокладено проводи для електричного з’єднання світлодіодних модулів з джерелом електроживлення, а кожна теплова труба оснащена щонайменше одним радіатором, виконаним у вигляді декоративного елемента, причому теплові труби та радіатори розосереджено в просторі відносно вертикальної осі люстри на віддаленій відстані від неї.

Comments are closed

Фільтр