Інтелектуальна гравіметрична система містить гравіметр із двома каналами, у кожному із яких встановлено по одному ємнісному елементу ЄГ1 та ЄГ2, які є конструктивно ідентичними і виконані у вигляді пар двох металевих рухомої та нерухомої пластин, розділених діелектриками, та двох однакових інерційних мас m1 та m2, кожна з яких прикріплена до однієї з рухомих пластин. Виходи ємнісних елементів ЄГ1 та ЄГ2 обох каналів з’єднані із входом суматора, вихід якого з’єднаний з входом підсилювача із захисним кільцем, вихід якого з’єднаний через цифровий модуль із входом бортової цифрової обчислювальної машини (БЦОМ). До її складу введено спряжений з БЦОМ попередньо навчений інтелектуальний Fuzzy-модуль, вихід якого є виходом інтелектуальної гравіметричної системи.

Comments are closed

Фільтр