Винахід належить до галузі радіолокаційної техніки. Корпус приймально-передавального модуля антенної решітки містить основу з монтажною та теплообмінною поверхнями, прямими каналами і місцями для установки охолоджуваних елементів, розташованими на монтажній поверхні, та ребрами охолодження, виконаними на теплообмінній поверхні, плоскі теплові труби з гнітом на внутрішній поверхні корпусу теплових труб, встановлені з забезпеченням теплового контакту в прямих каналах основи так, що зони випаровування плоских теплових труб розташовано в області місць для установки охолоджуваних елементів, а зони конденсації теплових труб розташовано в області теплообмінної поверхні з ребрами охолодження. Новим є те, що гніт в плоских теплових трубах виконано переважно в межах зони випаровування у вигляді різьбових канавок з дрібним кроком, а прямі канали та плоскі теплові труби розташовано нахилено відносно горизонту із забезпеченням перевищення зон конденсації теплових труб над їхніми зонами випаровування в робочому нахиленому положенні корпусу модуля, при цьому значення кута нахилу прямих каналів та плоских теплових труб в площині монтажної поверхні основи відносно горизонту визначено залежно від кута нахилу корпусу модуля в робочому положенні, за відповідною формулою. Технічний результат полягає в спрощенні конструкції та технології виготовлення.

Comments are closed

Фільтр