Винахід стосується способу одержання нанокомпозитного матеріалу, який може бути використаний для одержання магнітокерованих носіїв онкологічних лікарських засобів з метою локальної хіміотерапії пухлин гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) та внутрішньопечінкової холангіокарциноми (ВПХК) шляхом цільової доставки до них лікарського препарату хіміотерапевтичного механізму дії, а саме гемцитабіну, що також містить магнетит та гідроксіапатит.

Comments are closed

Фільтр