Корисна модель належить до ультразвукових пристроїв для безконтактного вимірювання поверхневої густини текстильних матеріалів. Ультразвуковий пристрій містить генератори синусоїдальної напруги та прямокутних імпульсів, ключ-модулятор, підсилювач, перші випромінюючий та приймаючий п’єзоперетворювачі, другі випромінюючий та приймаючий п’єзоперетворювачі, два мультиплексора, підсилювач з регульованим коефіцієнтом підсилення, детектор, мікроконтролер, індикатор, фазочутливий випрямляч, фільтр верхніх частот, інтегратор, джерело опорної напруги.

Comments are closed

Фільтр