Корпус модуля антенної решітки містить основу з теплопровідного матеріалу з монтажною та теплообмінною поверхнями, на монтажній поверхні якої розташовано місця для установки охолоджуваних електронних компонентів та відкриті канали, в яких із забезпеченням теплового контакту встановлено теплові труби, а на теплообмінній поверхні основи виконано ребра охолодження. При цьому зони випаровування теплових труб знаходяться в ділянці місць для установки охолоджуваних електронних компонентів, а зони конденсації розміщено в ділянці теплообмінної поверхні з ребрами охолодження. Відкриті канали та теплові труби мають зигзагоподібну форму із сполученими між собою кінцями, причому теплові труби зигзагоподібної форми із сполученими між собою кінцями розташовано з двох протилежних сторін кожного місця для установки охолоджуваних електронних компонентів, а зігнуті ділянки теплових труб, які є їхніми зонами випаровування, розташовано в ділянці місць для установки охолоджуваних електронних компонентів з мінімально можливою відстанню між ними.

Comments are closed

Фільтр