Заявлений спосіб побудови карт земного покриву великих за площею територій із використанням часових рядів оптичних і радарних супутникових даних, який має етап попередньої обробки супутникових даних, етап класифікації для побудови карт земного покриву з використанням алгоритму(-ів) класифікації. Для створення карти після етапу попередньої обробки даних виконують операцію відновлення даних у захмарених областях оптичних знімків (наприклад за допомогою алгоритму на основі самоорганізовуваних карт Кохонена), а після етапу класифікації виконують операцію попіксельного злиття даних (результатів попіксельної класифікації) у місцях перетину знімків шляхом формування результуючого зображення Imres.

Comments are closed

Фільтр