Винахід належить до систем очищення води і може бути використаний в системах життєзабезпечення пілотованих космічних апаратів для регенерації води із рідких продуктів життєдіяльності екіпажу.

Система дистиляції має термоелектричний тепловий насос, циркуляційні контури випарюваного розчину та конденсату, теплообмінник-охолоджувач, циркуляційний контур переохолодженого конденсату, систему подачі свіжого розчину, системи відведення дистиляту та газів, відцентровий дистилятор з корпусом, в якому розміщено ротор, розділений на випарник перегрітого розчину, не менше одного рекупераційного ступеня випаровування, кінцевий конденсатор пари, конденсатозбірник, циркуляційні черпакові насоси, черпаковий насос для відкачування конденсату з кінцевого конденсатора в конденсатозбірник та черпакові насоси системи регулювання рівня розчину в ступенях випаровування. Система подачі свіжого розчину підключена до циркуляційного контуру випарюваного розчину. В останньому ступені випаровування розміщено циркуляційний черпаковий насос циркуляційного контуру концентрату розчину, в який послідовно включено змінний фільтр твердих домішок. Вихідний патрубок фільтра підключено до каналу для повернення в останній ступінь випаровування очищеного від твердих домішок концентрату випарюваного розчину. У збірнику конденсату розміщено сигнальний черпак регулятора рівня конденсату, а у випарнику перегрітого розчину – сигнальний черпак регулятора рівня розчину. Система дистиляції забезпечить зменшення безповоротних втрат води при її регенерації із водовмісних відходів та питомих витрат енергії, покращить якість дистиляту та підвищить її надійність.

Comments are closed

Фільтр