Пристрій для охолодження електродних заготовок містить заповнювану рідким холодоагентом ванну, яку оснащено щонайменше двома опорними стрічками, кожну з яких перекинуто через шківи з утворенням верхньої U-подібної гілки. Щонайменше одну з опорних стрічок виконано приводною.

Запропонована корисна модель належить до обладнання для перероблення твердого вуглецевмісного матеріалу і може бути використана в хімічній і металургійній галузях промисловості, зокрема для одержання високоякісних електродних виробів методом екструзійного пресування.

Comments are closed

Фільтр