Авіаційна гравіметрична система з двоканальним трансформаторним гравіметром для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння, що містить трансформаторний гравіметр (1), який виконано […]
Корисна модель належить до обладнання для перероблення різноманітних матеріалів методом екструзії, і може бути використана в пристроях для адитивного виготовлення […]
Ферментер для отримання міцеліальної біомаси базидієвих грибів шляхом глибинного культивування містить корпус, в якому розташовані перемішуючий пристрій, пристрої для введення […]
Інтелектуальна гравіметрична система містить гравіметр із двома каналами, у кожному із яких встановлено по одному ємнісному елементу ЄГ1 та ЄГ2, […]
Корпус модуля антенної решітки містить основу з теплопровідного матеріалу з монтажною та теплообмінною поверхнями, на монтажній поверхні якої розташовано місця […]
Винахід належить до галузі радіолокаційної техніки. Корпус приймально-передавального модуля антенної решітки містить основу з монтажною та теплообмінною поверхнями, прямими каналами […]
Надвисокочастотний фільтр з індукованим вікном прозорості на основі модифікованого splitring резонатора містить витравлену на заземлюючій пластині дефектну заземлюючу структуру (DGS) […]
Хвилевідно-планарний смугопропускаючий фільтр, що містить діелектричну пластину, розташовану в E-площині прямокутного хвилеводу, на поверхні якої містяться металеві провідники, що мають […]
Фільтр