Винахід належить до вимірювальної техніки і може бути використаний в пристроях вимірювання піроелектричного коефіцієнта матеріалів, які використовують в мікроелектронних приладах: сенсорах, теплових детекторах, тепловізорах та ін. У способі рівномірно нагрівають піроелектричний зразок, інтегрують піроелектричний заряд на конденсаторі та вимірюють напругу на конденсаторі, пропорційну піроелектричному заряду. Порівнюють напругу на конденсаторі з опорною напругою. Якщо напруга на конденсаторі досягає рівня опорної напруги або перевищує його, нагрівання припиняють і рівномірно охолоджують зразок. В момент, коли напруга на конденсаторі досягає рівня нуля, охолодження припиняють, цикл повторюють та вимірюють частоту автоколивань, що виникають, та визначають піроелектричний коефіцієнт за формулою. Технічний результат: підвищення точності визначення піроелектричного коефіцієнта матеріалів.

Comments are closed

Фільтр