Масообмінна система дистиляції має нерухомий корпус, в якому розміщено зволожувач та осушувач повітря, підігрівач випарюваного розчину, підсистеми подачі повітря та […]
Інтелектуальна гравіметрична система містить гравіметр із двома каналами, у кожному із яких встановлено по одному ємнісному елементу ЄГ1 та ЄГ2, […]
Пристрій для вимірювання температурного розділення поляризаційного тепловізора складається з послідовно розташованих на лаві оптичній випромінювача фону, вибраного з набору тест-об’єкта, […]
Корпус модуля антенної решітки містить основу з теплопровідного матеріалу з монтажною та теплообмінною поверхнями, на монтажній поверхні якої розташовано місця […]
Заявлений спосіб побудови карт земного покриву великих за площею територій із використанням часових рядів оптичних і радарних супутникових даних, який […]
Нанокомпозитний матеріал містить магнітний компонент та модифікуючий агент гідроксіапатит. Як магнітний компонент беруть однодоменний магнетит, а як модифікуючий агент беруть […]
Нанокомпозитний матеріал містить магнітний компонент магнетит та модифікуючий агент гідроксіапатит. Поверхня модифікуючого агента містить шар гемцитабіну.
Корисна модель належить до ультразвукових пристроїв для безконтактного вимірювання поверхневої густини текстильних матеріалів. Ультразвуковий пристрій містить генератори синусоїдальної напруги та […]
Фільтр