Наукова група працює в області промислового виробництва, енергетики, освіти, маркетингу і менеджменту та може надати такі наукові послуги: надати консультування […]
Корисна модель належить до способу синтезу каталізатора окиснення карбону (ІІ) оксиду з відходів глиноземних виробництв та модифікатора купрум (ІІ) оксиду. […]
Корисна модель належить до галузі хімічних технологій, а саме стосується способів отримання сорбційного матеріалу з відходу (червоного шламу) глиноземних виробництв […]
TRL-4 Розробка призначена для отримання ефективних комплексних реагентів водоочищення з активованою і розвиненою поверхнею, з заданими принципово новими сорбційними та […]
Наукова група працює в галузі водопідготовки, водоочищення, створення та застосування реагентів водоочищення широкого спектру дії, а також утилізації промислових відходів […]
TRL-3 Ринкова та економічна привабливість Розробка може стати основою для створення недорогих до 100$ споживацьких та до 500$ промислових систем, […]
Наукова група працює в області безпеки і оборони, охорони здоров’я та освіти і може надати такі наукові послуги: надати консультування […]
TRL-3 Ринкова та економічна привабливість Зменшення строків підготовки виробництва та витрат за рахунок використання комп’ютерно-інтегрованих систем проектування та виготовлення складних […]
Фільтр