Наукова група працює в галузі водопідготовки, водоочищення, створення та застосування реагентів водоочищення широкого спектру дії, а також утилізації промислових відходів виробництв України і може надати такі наукові послуги для сфери централізованої, децентралізованої водопідготовки та водоочищення і переробки відходів вітчизняних виробництв:

  • надати консультування та аналіз існуючим технологіям водопідготовки, очищення стічних вод та переробки відходів у товарний продукт;
  • ідентифікувати тенденції зміни сучасних потреб водопідготовчих та водоочисних систем на децентралізацію та окреслити шляхи утилізації відходів накопичених у відвалах;
  • розробляти, організовувати та супроводжувати введення в експлуатацію схем технології водопідготовки, водоочищення та отримання реагентів з відходів промислових виробництв;
  • здійснювати аналіз та вибір сучасних матеріалів для технологій водопідготовки, водоочищення та синтезу нових реагентів спрямованої дії, в тому числі, з вторинної сировини;
  • розраховувати конструкційні та експлуатаційні параметри основних апаратів технології очищення питної води та утилізації відходів;
  • проводити прикладні наукові дослідження в галузі водопідготовки та очищення стічних вод для їх повторним використанням;
  • розробити та виготовити дослідні зразки нових реагентів в тому числі, на основі вторинної сировини.

Розробки наукової групи

ХТФ-03-01. Cинтез багатофункціональних реагентів водоочищення хімічною активацією відходів глиноземних виробництв

Захист інтелектуальної власності

Comments are closed

Фільтр