Корисна модель належить до способу синтезу каталізатора окиснення карбону (ІІ) оксиду з відходів глиноземних виробництв та модифікатора купрум (ІІ) оксиду.

Спосіб отримання каталізатора окиснення карбону (ІІ) оксиду з відходів глиноземних виробництв та модифікатора купруму (ІІ) оксиду, в якому проводять активування відходів глиноземних виробництв хлоридною кислотою, нейтралізацію відходів аміаком з наступним додаванням прекурсору модифікатора нітрату купруму (ІІ), переведенням його у гідроксидну форму додаванням розчину аміаку при постійному перемішуванні з подальшими ультразвуковою та термічною за температури 400 ºС обробками суспензії, яка містить модифікатор купруму (ІІ) оксид, до отримання готового твердого каталізатора, згідно з корисною моделлю вміст модифікатора в каталізаторі становить 15 ± 0,01 % мас., а використання такого каталізатора забезпечує окиснення карбону (ІІ) оксиду від 99,5 до 100,0 %.

Патент реалізований у розробках:

Автори патенту

Comments are closed

Фільтр