TRL-4

Розробка призначена для отримання ефективних комплексних реагентів водоочищення з активованою і розвиненою поверхнею, з заданими принципово новими сорбційними та коагуляційними функціональними властивостями при одночасній спрямованій дії.

Ринкова та економічна привабливість

Вартість синтезованих реагентів водоочищення розрахований на рік їх використання при очищенні стічних вод із потужністю 100м3/день, тобто сумарному об’ємі води 25 100 м3/рік становить:

 •  для реагенту в твердій фазі при дозі 0,2 кг/м3 45 481 грн/рік (в той час при використанні FeCl3 такою ж дозою 0,2 г/м3 річні витрати на реагент складуть 75 300 грн/рік);
 •  для реагенту в рідкій фазі при дозі 0,04 кг/м3 – 9136,4 грн/рік (в той час при використанні Al2(SO4)3 такою ж дозою 0,04 кг/м3 річні витрати складуть 18574 грн/рік).

Економічний ефект в грошовому еквіваленті від застосування синтезованих реагентів становить:

 •  29 819 грн/рік для реагенту в твердій фазі;
 • 9 437,6 грн/рік для реагенту в рідкій фазі.

Основні переваги (сильні сторони) розробки

 • Розраховано питому собівартість отриманих залізо-алюмінієвих комплексних коагулянтів в твердому та рідкому стані за кг продукції: 9 грн 6 коп для ТК (в той час як мінімальна вартість товарного продукту хлориду заліза коштує 15 грн/кг); 9 грн 10 коп для РК (мінімальна вартість на ринку України товарного сульфату алюмінію 18,5 грн/кг).
 • Основний конкурент: ТДВ «ПХЗ «КОАГУЛЯНТ»

Основні характеристики

 • Простий метод синтезу – використовується стандартне обладнання
 • Доступна сировина (не імпортозалежна) – відходи глиноземних виробництв
 • Низька собівартість синтезованих реактантів (на 30…40% нижча від товарних)
 • Висока ефективність (на 20..30% вища від товарних)
 • 100% універсальність дії реагентів водоочищення (комплексна дія)
 • Відсутні аналоги

Стан готовності

 • Лабораторний зразок випробуваний
 • Аналіз впливу продукту на всю систему проведений
 • Базові вимоги до виробництва сформульовані
 • Технічні вимоги до продукту уточнені
 • Первинне оцінювання переваг і ризиків виконане
 • Ціннісна пропозиція сформульована

Захист інтелектуальної власності

Інформація про розробників

Що потрібно для просування розробки

 • Зацікавленість споживача та інвестора у впровадження технології.
 • Надання можливості проведення дослідних та промислових випробувань.
 • Зменшення бюрократичних процедур при впровадженні нових розробок у виробництво.

Comments are closed

Фільтр