Винахід належить до систем очищення води і може бути використаний в системах життєзабезпечення пілотованих космічних апаратів для регенерації води із […]
Винахід належить до галузі радіотехніки, а саме до пристроїв, які здійснюють когерентну демодуляцію сигналів з Minimum Shift-Keying (MSK-сигналів), та може […]
Пристрій для тестування електромеханічних систем електричних транспортних засобів містить пов’язані між собою засобами передачі енергії та інформації тестовану електромеханічну систему, […]
Пристрій з метаповерхнею для управління взаємодії з потоками хвильової енергії містить підкладку для метаповерхні і множину активних керуючих мета елементів. […]
Хвилеводно-планарний смугопропускаючий фільтр містить перший прямокутний хвилевід, один кінець якого слугує входом фільтра, в Е-площині якого посередині між вузькими стінками […]
Хвилевідно-планарний перехід містить порожнисту металеву трубу прямокутного перерізу, частина якої, прилегла до першого її кінця, утворює прямокутний хвилевід, а частина, […]
Смугопропускний фільтр з функцією перестройки частоти містить електромагнітно зв’язані між собою резонатори з відрізків ліній передачі, одні кінці яких навантажені […]
Ферментер для отримання міцеліальної біомаси базидієвих грибів шляхом глибинного культивування містить корпус, в якому розташовані перемішуючий пристрій, пристрої для введення […]
Фільтр