Пристрій для тестування електромеханічних систем електричних транспортних засобів містить пов’язані між собою засобами передачі енергії та інформації тестовану електромеханічну систему, навантажувальну електромеханічну систему, датчик швидкості, керуючий пристрій, силове джерело живлення постійного струму. Керуючий пристрій представлений обчислювальним модулем з реалізованою динамічною моделлю руху транспортного засобу, яка враховує його масо-інерційні та аеродинамічні властивості, моменти опору руху статичної дії, створювані силами опору руху. Обчислювальний модуль служить засобом формування траєкторії зміни моменту та швидкості тестованої електромеханічної системи відповідно до заданого циклу руху транспортного засобу.

Корисна модель належить до галузей електротехніки, електромеханіки, перетворювальної техніки, інформаційно-вимірювальної техніки і може бути використана для проведення тестування електромеханічних систем (ЕМС) електричних транспортних засобів (ЕТЗ), яке передбачає емуляцію типових режимів роботи транспортних засобів.

Comments are closed

Фільтр