Винахід належить до галузі радіотехніки, а саме до пристроїв, які здійснюють когерентну демодуляцію сигналів з Minimum Shift-Keying (MSK-сигналів), та може бути використаний в приймальних системах супутникового зв’язку та приймальних системах цифрового радіозв’язку, які працюють в умовах складної сигнально-завадової обстановки або в умовах обмеженого радіочастотного ресурсу. Когерентний демодулятор неортогональних MSKсигналів містить: сім перемножувачів, чотири опорних генератори, шість фільтрів нижніх частот, чотири блоки віднімання, два підсилювача-обмежувача, два вирішуючих блоки, один інвертор. Технічним результатом є когерентний прийом (розділення) неортогональних MSKсигналів, підвищення їхньої завадозахищеності на прийомі та збільшення абонентської ємності мережі вдвічі

Винахід належить до галузі радіотехніки, а саме до пристроїв, які здійснюють когерентну демодуляцію сигналів з мінімальною частотною маніпуляцією, для якої прийнята англійська назва Minimum Shift-Keying, у скороченому варіанті і далі по тексту – MSK-сигналів. Такі сигнали зазвичай використовують в умовах складної сигнально-завадової обстановки.

Comments are closed

Фільтр