Антибактеріальне покриття на поверхні формують шляхом впровадження іонів в поверхню імплантату у спеціальному середовищі, при цьому іонами, які впроваджують в поверхню, є іони інертних газів, а спеціальним середовищем є вакуум. Зокрема, покриття на металевих імплантатах формують шляхом впровадження в поверхню імплантату іонів інертного газу з енергією 6±0,1 кеВ із дозою опромінення ~5×1019 іон×см-2 у вакуумі. Дослідження властивостей поверхні імплантату проводили in vitro з використанням колоній культури Staphylococcus aureus.

Comments are closed

Фільтр