Спосіб класифікації сільськогосподарських культур включає використання супутникових даних (оптичних і радарних), етап попередньої обробки супутникових даних, використання алгоритму(ів) класифікації для побудови карт класифікації, етап валідації отриманих карт класифікації. Для формування навчальної, тестової та валідаційної вибірок використовують наземні (in situ) дані, зібрані шляхом проведення наземних досліджень. На етапі побудови карт земного покриву (шляхом застосування алгоритму класифікації до об’єднаних супутникових даних) використовують усі наявні канали супутникових даних, виконують покращення растрових карт земного покриву шляхом використання векторних меж полігонів.

Comments are closed

Фільтр