Наукова група працює в області охорони здоров’я і може надати такі наукові послуги:

  • надати консультування та провести системний аналіз використання  резонансного опромінення  в терапевтичних цілях
  • провести прикладні наукові дослідження впливу резонансного опромінення на клітинні структури
  • працювати з програмним забезпеченням:
    • програмне середовище С++ для забезпечення застосування резонансного опромінення клітинних структур.

Розробки наукової групи

Резонансний кіберопромінювач

Захист інтелектуальної власності

Патент України на корисну модель №143312. Спосіб вимірювання дальності до неметалевих об’єктів

Comments are closed

Фільтр