TRL-4

Резонансний кіберопромінювач розроблений для можливості отримання резонансного НВЧ сигналу збудження клітинних структур за допомогою опромінення електромагнітним полем, що дає змогу дистанційного терапевтичного впливу.

Ринкова та економічна привабливість

Доступність виробництва при низькій вартості забезпечується використанням вітчизняної елементної бази.

Основні переваги (сильні сторони) розробки

  • Низькі енерговитрати забезпечуються  використанням імпульсного режиму опромінення

Основні характеристики

Частота11,22ГГц
Потужність(імпульсна)0,5МВт
Фаза0,4рад

Стан готовності

  • Лабораторний зразок випробуваний
  • Режим дослідного виробництва реалізований
  • Базова технологія виробництва визначена і апробована
  • Схеми базових бізнес-процесів визначені
  • Патентний аналіз проведений
  • Оцінка корисності проведена

Захист інтелектуальної власності

Патент України на корисну модель №143312. Спосіб вимірювання дальності до неметалевих об’єктів

Інформація про розробників

Що потрібно для просування розробки

Потреба в лабораторії

Comments are closed

Фільтр