TRL-4

Газорозрядна електронна гармата для плавлення металів розроблена

Ринкова та економічна привабливість

Робота газорозрядних електронних гармат в низькому вакуумі та можливість стабільної роботи гармати з активними газами дозволяє ефективно виконувати такі складні технологічні операції, як нанесення керамічних покриттів із високою стехіометрією хімічного складу в середовищі активних газів, а також вакуумний переплав тугоплавких металів та неметалевих матеріалів з метою їх очищення від шкідливих домішок. Такі технології є перспективними для використання в сучасній електроніці, зокрема в нанотехнологіях, в приладобудуванні, машинобудуванні, авіаційній та космічній промисловості. Відносно низька вартість гармат та відповідного вакуумного обладнання за умови високої стабільності роботи гармат високовольтного тліючого розряду також є вагомими техніко-економічними чинниками, які роблять гармати високовольтного тліючого розряду дуже привабливими з економічної точки зору.

Основні переваги (сильні сторони) розробки

Еектронно-променеві гармати високовольтного тліючого розряду суттєво відрізняються від існуючих аналогів тим, що вони стабільно працюють в низькому та середньому вакуумі в середовищі різних газів, зокрема інертних та активних. Можливі галузі застосування таких гармат – високопродуктивне електронно-променеве зварювання в низькому вакуумі, нанесення композитних керамічних покриттів із високою стехіометрією хімічного складу та високопродуктивне плавлення тугоплавких металів та неметалевих матеріалів. Можливість роботи гармат в імпульсному режимі розширює їх технологічні можливості.

Основні характеристики

Потужність гармати10 – 500 кВт
Струм гармати0,1 – 20 А
Прискорювальна напруга10 – 30 кВ
Робочий тиск0,1 – 10 Па
Робочі газиводень,
кисень,
азот,
повітря
Час роботи катоду без замінибільше 1000 А/год
Час перемикання струму в імпульсному режимі10 – 1000 мкс
Частота перемикання струму в імпульсному режимі500 Гц – 5 кГц

Стан готовності

  • Лабораторний зразок випробуваний
  • Режими дослідного виробництва реалізовані
  • Виготовлення в реальних умовах проведене
  • Технічні вимоги до продукту уточнені
  • Заявки на патенти подані
  • Конкурентне оточення визначено

Захист інтелектуальної власності

Інформація про розробників

Що потрібно для просування розробки

Необхідно знати технологічні умови використання гармати у промисловому виробництві, насамперед склад та тиск робчого газу в технологічній камері.

Comments are closed

Фільтр