Корисна модель належить до електронних приладів та пристроїв, а більш конкретно до газорозрядних електронних гармат технологічного призначення, і може бути використана для електронно-променевої плавки, зварювання, випаровування та інших термічних процесів, що використовуються у вакуумі з застосуванням потужних електронних пучків.

Газорозрядна електронна гармата містить розташовані уздовж її осі високовольтний ізолятор, холодний металевий катод, порожнистий анод та магнітну фокусувальну лінзу, причому холодний катод охоплений прикатодним електродом, який виступає за межі емісійної поверхні та поверхні приєднання катода до ізолятора, причому виступи в перерізі мають закруглену форму радіусом 0,5 ширини ізолюючого проміжку між прикатодним електродом та корпусом гармати, а їх висота становить 1-1,5 ширини ізолюючого проміжку.

Патент реалізований у розробках:

Автори патенту

Comments are closed

Фільтр