Установка отримання високооктанових компонентів моторних палив з полімерних відходів включає послідовно сполучені бункер, шнековий привод, піч електричну, реактор піролізу, збірник твердих фракцій, теплообмінник, вихід якого сполучено зі збірником газу та збірником рідини, а також систему зовнішнього обігріву і патрубок для відведення парогазової суміші із реактора. Кім того, додатково містить послідовно сполучені нагрівач, ректифікаційну колону, збірник фракцій трисекційний, змішувач фракцій, збірник вихідний, причому другий та третій виходи ректифікаційної колони сполучено з другим та третім входами збірника трисекційного, другий та третій виходи якого сполучено з другим та третім входами змішувача фракцій. В реакторі піролізу установки додатково розміщують каталізатор, зокрема, на основі ТіО2.

Корисна модель належить до галузі переробки полімерних відходів на основі методів каталітичної хімії, отримання фракцій ізопарафінових, олефінових, нафтенових та ароматичних вуглеводнів з рідких продуктів каталізу низькотемпературного піролізу полімерних відходів і може бути використане в нафтопереробній промисловості з метою одержання компонентів автомобільних і авіаційних бензинів.

Comments are closed

Фільтр