Авіаційна інтелектуальна гравіметрична система для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння містить гравіметр у герметичному корпусі з двома каналами, у кожному з яких встановлено по одному чутливому елементу, виходи яких з’єднані із входом суматора, вихід якого з’єднаний з входом підсилювача із захисним кільцем, вихід якого з’єднаний через цифровий модуль із входом бортового комп’ютера, який з’єднано із попередньо навченим інтелектуальним Fuzzy-модулем, попередньо навченим за сигналом гравітаційної аномалії Δg розпізнавати види корисних копалин, вихід якого є виходом інтелектуальної гравіметричної системи. Як чутливі елементи використані п’єзоелектричні елементи, що є ідентичними і виконаними у вигляді п’єзопластин, між п’єзопластинами розміщена загальна інерційна маса, що через пружини прикріплена до центрів верхньої та нижньої п’єзопластин п’єзоелектричних елементів, а виходи п’єзопластин обох каналів з’єднані з входами суматора.

Корисна модель належить до галузі вимірювальної техніки і може бути використана для проведення гравіметричних вимірювань на літальних апаратах в інерційних системах навігації, у геології, геодезії при дистанційному пошуку корисних копалин.

Comments are closed

Фільтр