Кулачковий механізм періодичного повороту містить корпус, встановлений в ньому ведучий вал з кулачком, розімкнутим по мінімальних радіусах-векторах, ведений вал із закріпленою на ньому основною шестірнею і рівномірно закріпленими на ній по колу роликами для взаємодії з кулачком, при цьому сусідні ролики встановлено з одночасним контактом із рівнорадіусною ділянкою кулачка під час вистою веденого вала, додаткову шестірню та пружну ланку, яка одним кінцем закріплюється на ексцентрично встановленому пальці на додатковій шестірні. Додаткова шестірня та пружна ланка іншим кінцем закріплюються на корпусі, на кулачок встановлюється додатковий сектор, профіль якого утворює паз з профілем основного кулачка і взаємодіє з роликом у початковій фазі здійснення повороту веденої ланки.

Корисна модель належить до машинобудування, а саме стосується механізмів періодичного повороту, і може бути використана для отримання періодичного повороту ведених ланок із забезпеченням необхідного закону періодичного руху, точної фіксації під час вистою та заданого за вимогами технологічного процесу періоду тривалості повороту до повного кінематичного циклу.

Comments are closed

Фільтр