Електромеханічна система акумулювання гравітаційної енергії містить гравітаційний акумулятор енергії, який складається з рейкової колії, виконаної з можливістю розміщення на похилій поверхні, базової станції, в якій встановлено скіповий підйомник для переміщення скіпа, що містить барабан із намотаним на нього тяговим тросом, гальмо, тяговий двигун-електрогенератор та скіп. Система додатково містить перетворювач частоти, вихід якого через комутуючий пристрій електрично з’єднано з вхідними клемами двигуна. Перетворювач складається з випрямляча, з’єднаного з джерелом електроенергії, блока конденсатора, інвертора, який керується системою регулювання частоти за критерієм максимальної утилізації енергії джерела.

Корисна модель належить до енергетики і призначена для використання в ролі вторинного джерела енергопостачання у поєднанні з генеруючими установками, які використовують альтернативні поновлювані джерела енергії.

Comments are closed

Фільтр