Хвилеводно-планарний смугопропускаючий фільтр містить перший прямокутний хвилевід, один кінець якого слугує входом фільтра, а протилежний кінець короткозамкнений. У Е-площині якого посередині між вузькими стінками встановлено тонку металеву пластину з розташованими на ній вздовж осі зазначеного хвилеводу отворами, які слугують резонаторами фільтра. Містить другий прямокутний хвилевід, один кінець якого слугує виходом фільтра, а протилежний кінець короткозамкнений. У Е-площині якого аналогічно встановлено ідентичну першій металеву пластину з отворами. Обидва хвилеводи мають спільну вузьку стінку, яку виготовлено у вигляді тонкої металевої пластини з отворами прямокутної форми. Спільна вузька стінка у вигляді тонкої металевої пластини додатково містить Н-подібні отвори, що попарно з’єднують резонатори фільтра. При цьому розміри Н-подібних отворів вибрано такими, щоб їх резонансна частота була нижчою за нижню частоту смуги пропускання фільтра.

Корисна модель належить до монтажних схем гібридно-інтегральних фільтрів сантиметрового і міліметрового діапазонів довжин хвиль. Фільтри такого типу зазвичай використовують у складі приймально-передавального обладнання широкосмугових бездротових систем, у радіолокаційних комплексах, тощо.

Comments are closed

Фільтр