Спосіб отримання наноструктурованих оксидів металів IV та VIII груп гомогенним осадженням, при якому виконують операції приготування водного розчину суміші солей dметалів, додавання водного розчину речовини-осаджувача з одночасним ретельним перемішуванням цих розчинів та проведенні процесу за певної температури, отримання осаду який містить нанодисперсні частинки гідроксидів або оксидів металів. Як d-метали представлені елементи IV та VIII груп, речовиною-осаджувачем виступає карбамід, який при нагріванні до температури 95±5 °C рівномірно і одномоментно по всьому об’єму насичує розчин аміаком, осадження ведуть без особливих вимог до перемішування впродовж 20±3 хвилини.

Comments are closed

Фільтр