Пристрій для дистилювання рідини містить послідовно з’єднані за допомогою продуктопроводу перегінний куб, сухопарник та холодильник. Сухопарник містить днище і кришку, між якими вертикально розташована спіральна стрічка з декількома витками, зовнішній з яких герметично закріплений між днищем і кришкою, а всі інші витки мають меншу висоту і рівномірно розміщені до його центра, де встановлений патрубок, який розміщений над внутрішньою поверхнею днища так, що перекриває рівень нижньої кромки спіральної стрічки, яка має зазор з днищем. Спіральна стрічка верхньою кромкою всіх внутрішніх витків герметично закріплена до кришки, а останнім витком – до днища біля виступу патрубка, а зовнішній виток має плоский вигин, на якому розташований штуцер для з’єднання сухопарника з холодильником, між витками спіральної стрічки розміщена регулярна насадка, а герметичність всіх з’єднань виконують пайкою або зварюванням.

Comments are closed

Фільтр