Винахід належить до радіоелектроніки, фізичної хімії та інших галузей промисловості для дистанційного визначення параметрів тари (ємності), в якій знаходиться будь-яка речовина, зокрема рідина. Спосіб дистанційного радіометричного визначення параметрів діелектричної тари з рідиною полягає у здійсненні вимірювань у фіксованій смузі робочих частот приймача, плавній зміні величини діелектричної проникності розчину в заданій тарі зміною концентрації розчинника і розчиненої речовини та визначенні кругової діаграми, квадрат радіуса якої зворотно пропорційний внесеним тарою втратам. Також для заданої тари будують кругову діаграму і визначають центральний кут між точками вертикальної і горизонтальної поляризацій прийнятого сигналу, який є граничним кутом повного відображення, за яким визначають величину відносного показника заломлення для даної тари. Технічним результатом винаходу є удосконалення способу дистанційного визначення параметрів тари з рідиною.

Comments are closed

Фільтр